ΠΑΙΧΝΙΔΙ “ΠΟΤΑΜΟΔΙΑΣΧΙΣΗ”

ΠΑΙΧΝΙΔΙ “ΠΟΤΑΜΟΔΙΑΣΧΙΣΗ”

outdoor/indoor activity: τα μέλη της ομάδας θα πρέπει να συνεργαστούν και να διασχίσουν ταυτόχρονα έχοντας επαφή μεταξύ τους, μία καθορισμένη απόσταση στον ελάχιστο χρόνο, χωρίς να πέσουν και πατώντας πάνω σε ξύλινα τουβλάκια ή χρησιμοποιώντας για “σχεδίες” ένα συγκεκριμένο αριθμό στεφανιών.