ΠΑΙΧΝΙΔΙ “ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ ΤΡΕΝΑΚΙ”

ΠΑΙΧΝΙΔΙ “ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ ΤΡΕΝΑΚΙ”

outdoor/indoor activity (& στο χιόνι): τα μέλη της ομάδας αποτελούν τα βαγόνια τα οποία με μπάλες ή μπαλόνια έχουν επαφή το ένα με το άλλο (κάθε μπάλα ή μπαλόνι που αποτελεί τον συνδετικό κρίκο στηρίζεται στην πλάτη του μπροστινού και ταυτόχρονα στο στήθος του πίσω παίκτη). Στόχος της ομάδας είναι να διανύσει συγκεκριμένη απόσταση με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα, χωρίς όμως να πέσουν οι μπάλες ή τα μπαλόνια που συνδέουν τα «βαγόνια» του τρένου.