ΤΡΥΓΟΣ/ΠΑΤΗΤΗΡΙ – ΜΑΖΕΜΑ ΕΛΙΑΣ

ΤΡΥΓΟΣ/ΠΑΤΗΤΗΡΙ – ΜΑΖΕΜΑ ΕΛΙΑΣ

outdoor activity: συνεργαζόμαστε με οινοποιεία που διαθέτουν βιολογικούς αμπελώνες και ελαιοτριβεία που διαθέτουν βιολογικούς ελαιώνες. Προσφέρουμε πάντα ένα πρόγραμμα που συμπληρώνεται και με άλλες δραστηριότητες/παιγνίδια, ανάλογα με την τοποθεσία.