ΠΑΙΧΝΙΔΙ “HULA HOOP ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΔΑΡΟΥΣΑ”

ΠΑΙΧΝΙΔΙ “HULA HOOP ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΔΑΡΟΥΣΑ”

outdoor/indoor activity: εκτός από ένα μέλος που επιλέγεται από την ομάδα για αρχηγός, τα μέλη της ομάδας δένουν τα μάτια τους ώστε να μην βλέπουν και τοποθετούνται από τον αρχηγό ο ένας πίσω από τον άλλο μία ευθεία γραμμή. Δένεται το δεξί πόδι του πρώτου παίκτη με το αριστερό του δεύτερου, το δεξί του δεύτερου με το αριστερό του τρίτου, το δεξί του τρίτου με το αριστερό του τέταρτου κλπ ώστε να δημιουργηθεί μια σαρανταποδαρούσα από όλα τα μέλη της ομάδας. Με τις αποκλειστικά προφορικές οδηγίες του αρχηγού η ομάδα θα πρέπει στον ελάχιστο δυνατό χρόνο να περπατήσει ανάμεσα από 6-8 κύκλους στεφανιών hula hoop (τοποθετημένους σε ευθεία ή και όχι), χωρίς να πατήσει επάνω τους, αλλά ούτε και έξω από αυτούς.