ΠΑΙΧΝΙΔΙ “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΙΟΝΑΝΘΡΩΠΟΥ”

ΠΑΙΧΝΙΔΙ “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΙΟΝΑΝΘΡΩΠΟΥ”

outdoor activity στο χιόνι: σε προκαθορισμένο χρόνο η ομάδα πρέπει συνεργαστεί, να επιλέξει κάποια αντικείμενα (κουμπιά, σκούπες, καρότα κλπ) και να κατασκευάσει τον πιο μεγάλο και ελκυστικό χιονάνθρωπο.