ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ/VIA FERRATA

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ/VIA FERRATA

outdoor activity: εναέριο πέρασμα οριζοντία/via ferrata το οποίο συνήθως είναι σταθερό πάνω από κάποια κοίτη χειμάρου ή κάποιο ποτάμι. Υπάρχει πάντα και η δυνατότητα να “στήσουμε” τη δική μας σε “περάσματα” της επιλογής σας έως 30 μέτρα, αφού διαθέτουμε τον απαραίτητο εξοπλισμό. Πάνω από τους ιμάντες υπάρχει σχοινί ασφάλισης και οι χρήστες χρησιμοποιούν απαραίτητα κράνος και ζώνη ορειβασίας-μποντριέ.