ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ/SAILING

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ/SAILING

outdoor activity: συνεργαζόμαστε πάντα με τους καλύτερους ιστιοπλοϊκούς ομίλους. Για τους αρχάριους ξεκινάμε με επιβίβασση στα φουσκωτά – συνοδά σκάφη (8 – 10 άτομα ανά φουσκωτό) με ένα χειριστή και έναν συνοδό Κ.Φ.Α. Όλοι συμμετέχοντες θα φορούν σωσίβια. Ο Χειριστής κάθε φουσκωτού – συνοδού σκάφους είναι προπονητής, κάτοχος ειδικής άδειας χειρισμού. Σε κάθε φουσκωτό – συνοδό σκάφος αντιστοιχεί ένα ιστιοπλοϊκό σκάφος «optimist» με το οποίο εναλλάξ όλοι οι συμμετέχοντες μπορούν να δοκιμάσουν τις ικανότητες τους, πάντα με την επίβλεψη και τις οδηγίες του προπονητή (στην περίπτωση που οι συμμετέχοντες ήδη έχουν γνώσεις ιστιοπλοΐας χρησιμοποιούνται περισσότερα ιστιοπλοϊκά σκάφη «optimist» ή ακόμα και μεγαλύτερα σκάφη).