ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΚΑΤΑΔΥΣΗ/SCUBA DIVING

ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΚΑΤΑΔΥΣΗ/SCUBA DIVING

outdoor activity: συνεργαζόμαστε πάντα με τις κορυφαίες ακαδημίες καταδύσεων που διαθέτουν άριστο καταδυτικό εξοπλισμό και κορυφαίους πιστοποιημένους εκπαιδευτές.